Alevilere imtiyaz

SÖZCÜ gazetesinin etkin kalemlerinden SONER YALÇIN,  “Alevilere imtiyaz” başlıklı yazısında, günümüzün en aktüel konularından birini gündeme getirdi. İşte o yazı:

ALEVİLERE İMTİYAZ 

AKP iktidarını tanımla­mak için belli kavramlar var.

“İmtiyaz” bunlardan biri… Sözlükte “ayrıca­lık, üstünlük” anlamına geliyor. Çoğulu imtiyazat.

Osmanlı’da “imti­yaz”; özel izinle yabancı kişi, zümre, kurum veya (önceleri Venedik, Ce­neviz, Floransa ve daha sonra Portekiz, İspanya, İngiltere, Fransa, Hollan­da, Rusya) devletlere ve­rilen bazı iktisadi haklar ile ayrıcalıkları ifade edi­yordu.

Osmanlı’da imtiyazların geçerlilik süresi dört ay ile bir yıl arasında ancak istisnai hallerde on yıla kadar çıkardı.

AKP iktidarında -özel­likle ticari- imtiyazın süresi yok…

Ki, AKP iktidarında her iş, -hukuk aranma­dan- imtiyaz ile veriliyor…

Ki, AKP iktidarında imtiyaz kendinden ola­na “altın tepside” sunulu­yor…

Yandaş isimlendirilme­sinin açılımı; tek taraflı iradeye/Erdoğan’a bağlı özel imtiyaza sahip de­mek aslında! Her istediğini yapan/ her istediğine kavuşan yandaş azınlığı mutlu eden bu imtiyaz -utanç verecek biçim­de- padişah ulufesi gibi dağıtılıyor yıllardır…

Bu ayrıcalıklı düzen­de dürüstlük-doğruluk gibi etik değerler ön planda değil, siste­min tek referans kay­nağı var; yandaş olmak!

Bu sebeple; ehline/ us­tasına/ uzmanına/ ye­terliliği olana/ liyakat sahibine değil, yandaşa özel imtiyaz tanınıyor sadece…

Oysa. Bilmedikleri şu:

Verilen imtiyazlar Os­manlı’nın sonunu hazırla­yan en önemli etkenlerden biridir. AKP iktidarını da verdikleri imtiyazat yı­kacak…

Ve sanıyorlar ki; imtiyaz sağlayarak-vererek her istediğimizi yaparız!

ALİYEV DOSTLUĞU

Bu girişi yapmanı se­bebine geleceğim ama şunu eklemeliyim:

Azerbaycan Ordusu 28 yıllık işgale son verip 17 Ekim 2020’de Dağlık Karabağ’daki Fuzuli şeh­rini özgürleştirdi. Cum­hurbaşkanı İlham Ali­yev, 15 Ocak 2021’de kente uluslararası havali­manı yapmak için temel attı. Havalimanı 26 Ekim 2021’de Aliyev ve Er­doğan tarafından açıldı.

Açılışı televizyondan seyrederken Aliyev ile Erdoğan’ın aralarında­ki sıcak ilişkiden çok etkilendim. İkili arasında epeydir sıkı dostluk oldu­ğu sır değil. Ne güzel.

Nereden nereye… Ha­tırlayınız:

Ermenistan, Azerbay­can’ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal edip oluk oluk kan akıtırken, halk Türkiye’den yardım beklerken Cumhurbaşkanı Turgut Özal ne dedi:

-“Onlar Şii, biz Sün­niyiz!”

Türk’ün birlikteli­ği asırlar boyu “mezhep bıçağıyla”, bu kafayla kesildi. Özal sadece bu­nun dışa vurumunun bir örneğiydi!

Türkiye-Azerbay­can kara sınırını yok etmek için Ermenis­tan’ın Dağlık Karabağ’a sokulduğunu Özal gör­mek istemedi. Hep böyle oldu; -örneğin- Birinci Dünya Savaşı’nda müttefikimiz Almanya bile aramıza Ermenis­tan’ı sokmak istedi. Türk Ordusu’nun kendilerin­den izinsiz Azerbaycan’a girmesinden hiç mutlu olmadı Almanlar!

Uzatmayayım, bunlar ayrı yazı konusu…

Aliyev ile Erdoğan arasındaki sıcak ilişkiden mutlu oldum. Diyeceksi­niz ki, bunun imtiyaz ile ne ilgisi var? Var, hem de çok var…

“ÇOK YAŞA PADİŞAHIM”

“Sünni” Erdoğan, “Şii” Aliyev ile bu derece yakın­lık kuruyorsa, ülkesindeki Alevilere neden soğuk?

Alevi tek bakan niye yok?

Alevi tek vali niye yok?

Alevi tek emniyet mü­dürü niye yok?

Alevi etkili makamda tek bürokrat niye yok?

Eskiden vitrine bir-i­ki Alevi milletvekili ko­yardı artık onu da yapmı­yor!

AKP’den Alevi belediye başkanı var mı, ihtimal vermiyorum!

Demek ki: AKP’ye göre, ehil/ yeterliliği olan/ liyakat sahibi tek Alevi yok bu 85 milyon nüfuslu ülkede!

Nerede eşit yurttaşlık?

Nerede Anayasal haklar?

Gereksiz sorular değil mi; yirmi yılda yaptıklarını gördük!

İşte… Bu kafaya sahip AKP bugünlerde ne yap­mak istiyormuş: 58 ildeki 1585 cemevini ziyaret ederek rapor hazırla­mış; Alevilere imtiyaz verecekmiş! Güya, görevli dedelere maaş bağlayacakmış…

Güya, cemevlerinin elektrik su giderlerini devlet karşılayacakmış…

Ne karşılığı: “Ceme­vi” değil “Kültür Merkezi” denecekmiş buralara!

Alevi’nin hakkını Alevi’ye vermek bu derece zor mu? Niye bu dayatma?

Bakın:

Cemevi, Alevi’nin iba­dethanesi. Başkasının kutsalına kendi inancınızı dayatamazsınız.

Binlerce yıldır ne acılara göğüs germiş Alevi’nin, üç kuruş imtiyaza boyun eğeceğini mi sanıyor AKP? Yazık: AKP, kendin­ce verdiği imtiyaz ile Ale­vi’yi yandaş yapacağını mı sanıyor? Evet tek bildikleri bu; ulufe dağıtarak yandaş yapmak! “Çok yaşa padi­şahım” diyen yandaşlar ile karıştırıyorlar Alevileri!

Aleviler, imtiyaz istemi­yor; hakkını talep edi­yor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir