Hamburg şehiriçi tren hattı ağına yeni düzenleme

Hamburg Parlamentosunun son oturumunda kentle ilgili önemli kararlar alındı.

Aktüalite Saati: “Ülkemizde sosyal barışı koruyucu politikalara ihtiyacımız var“

Eyalet parlamentosu oturumunun Aktüalite Saati çerçevesinde “Enflasyon, tedarik sıkıntısı ve doğal gaz uyarı aşamasında, tüm toplumu gözönünde bulundurarak, krizde dar ve orta gelir grubunun dayanışmayla, yüklerinin hafifletilmesi için çaba harcanmalı“ başlıklı konu tartışıldı. Hamburg‘da, Almanya ve Avrupa’da yaşanan krizin yarattığı olumsuz etkilerin aşılabilmesi için, sosyal dengenin gözardı edilmemesinin temel şart olduğuna dikkat çekildi. Federal Hükümet tarafından kararlaştırılan toplam 30 milyar euroluk iki destek paketinin doğru yönde atı-lan önemli bir ilk adımın olduğu ifade edildi. Enerji fiyatlarında yaşanan yüksek artışların daha da yükselmesi tehlikesine karşı daha başka destek paketlerinin de hazırlanması gerektiği ifade edildi. Konuşmamda özellikle de enerji tasarrufunun yaşadığımız sürecin kaçınılmazı olduğunu ifade ettim.

Aktuelle Stunde: „Wir brauchen eine Politik für den sozialen Frieden in unserem Land“

Im Rahmen der Aktuellen Stunde debattierte die Bürgerschaft das Thema „Zwischen Inflation, Lieferengpässen und Gas-Warnstufe die gesamte Gesellschaft fest im Blick behalten: geringe und mittlere Einkommen brauchen in der Krise Solidarität und gezielte Entlastung“. Hamburg sieht den sozialen Ausgleich als eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung der großen Herausforderungen in Deutschland und Europa. Die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete mit einem Umfang von 30 Milliarden Euro sind grundsätzlich ein erster wichtiger Schritt. Angesichts der derzeit drohen-den Energiepreissteigerung muss jedoch an weiteren Entlastungen gearbeitet werden. In meiner Rede habe ich insbesondere auf das Energie-sparen als Gebot der Stunde hingewiesen.

Şehiriçi tren hattı ağına yeni düzenleme

Senato, Hamburg şehiriçi tren hattının gelecekte daha dakik ve güvenilir olacağını açıkladı. Daha fazla trenin ve konforun yanı sıra hat ağının yeniden düzenleneceği kaydedildi. Buna göre 2023/24 ağ planında artık sadece 4 tren hattının bulunacağı belirtildi. Bunların S1, S2, S3 ve S5 olacağı ve inşa halinde olan Bad Oldesloe’ya giden S4’ün ve Harburg’a giden S6’nın da ağa dahil edileceği belirtildi. S5 tren hattının da Kaltenkirchen’e kadar uzanacağına dik-kat çekildi. Hamburg şehiriçi tren ağı hattının yeniden düzenlenmesi bir önergeyle hükümet koalisyonu tarafından talep edilmişti.

Neues S-Bahn-Liniennetz

Der Senat hat bekannt gegeben, dass das Hamburger S-Bahn-Netz künftig pünktlicher und zuverlässiger wird. Neben zusätzlichen Zügen und mehr Komfort soll das Liniennetz neu geordnet werden. So wird es ab dem Fahrplanwechsel 2023/24 künftig nur noch vier Linien geben. Zur S1, S2, S3 und S5 kommen später noch die S4 nach Bad Oldesloe sowie die S6 nach Harburg hinzu. Die S5 wird bis Kaltenkirchen erweitert. Die Initiative zur Erneuerung des Hamburger S-Bahn-Netzes geht auf einen Antrag Regierungsfraktionen zurück.

Siyasi bilgilendirme eğitimi desteklenecek

Parlamentoya sunulan bir önergeyle siyasi bilgilendirme eğitimi güçlendirilip ve aynı zamanda mevcut eğitim kampanyalarının maddi olarak hangi yollarla desteklenebileceğini incelenecek. Bu doğrultuda dijitalleşme çabalarının yoğunlaştırılması ve okullar ve bilgilendirme eğitimi alanında faaliyet gösteren yüklenici kurumlarının ortak çalışma kriterlerinin gözden geçirilmesi hedefleniyor. Okullara Hamburg’daki tüm çocuk ve gençlere ulaşan kurum olarak, siyasi eğitim konusunda çok büyük görev düştüğü önergede vurgulandı. Demokrasinin işleyişinin anlatılmasının toplum için büyük önem taşıdığına işaret edildi. Ancak çocukların ve gençlerin siyasi süreçleri ve dinamizmleri anladıkları takdirde, popülistler tarafından manipüle edilmeye karşı etkin şekilde korunabilecekleri ifade edildi.

Förderung der politischen Bildung

Mit einem Antrag in der Bürgerschaft soll die politische Bildung in Hamburg gestärkt und zugleich geprüft werden, inwiefern eine finanzielle Unterstützung der Bildungsangebote auf den Weg gebracht werden kann. So sollen etwa Digitalisierungsbemühungen stärker vorangetrieben und Förderkriterien für Kooperationen zwischen Schulen und Bildungsträgern festgelegt werden. Den Schulen kommt eine enorme Bedeutung bei der Vermittlung politischer Bildung zu, weil sie alle Kinder und Jugendlichen in Hamburg erreichen. Die Frage, wie Demokratie funktioniert, ist für die Gesellschaft ganz zentral. Nur wenn Kinder und Jugendliche Prozesse und Dynamiken verstehen, kann man sie wirksam vor einer Vereinnahmung durch Populist:innen schützen.

İklime uygun tadilat ve yeni yapı inşası için finansal destek

Enerji tasarrufu sağlayan tadilatlar uzun vadede yan giderlerin düşmesini sağladığı gibi, ilçelerin kamu harcamalarından tasarruf etmelerine de neden oluyor. Ancak kısa vadede bunun için yüksek yatırımlar yapmak zorunlu. Hükümet koalisyonu bu nedenle parlamentoya ortak bir önerge sunarak, Bauhof Rahlau’nun çatısının enerji tasarrufu sağlayıcı şekilde tadilatının ve ışıklandırmasının LED sistemine dönüştürülmesi için 575.000 euro ayrılmasını talep etti. SPD ve Yeşiller ayrıca yine aynı şekilde Bürgerhaus Barmbek’in çatısının ve inşa edilecek yeni iki okul spor salonu için de tadilat fonundan 282.000 euro tahsis etmeyi öngörüyorlar.

Finanzieller Schub für klimagerechte Sanierung und Neubaumaßnahmen

Energiesparende Sanierungen sorgen langfristig dafür, dass Nebenkosten sinken und die Bezirke öffentliche Mittel einsparen. Kurzfristig sind dafür allerdings höhere Investitionen notwendig. Die Regierungsfraktionen stellten deswegen in einem gemeinsamen Antrag 575.000 Euro für die energetische Dachsanierung und die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Bauhof Rahlau zur Verfügung. Außerdem unterstützt Rot-Grün die energieeffiziente Dachsanierung des Bürgerhauses Barmbek und den energiesparenden Neubau zweier Räume in Schulsporthallen mit 282.000 Euro aus dem Sanierungsfonds.

Kaynak:Güngör Yılmaz- SPD Hamburg Eyalet Milletvekili

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir