AİHM, Türkiye’de 230 yargı mensubunun daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), salı günü açıkladığı dört grup komite kararıyla 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan 230 yargı mensubunun daha özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM Türkiye’nin her bir davacıya 5 bin euro ödemesine, itiraz yolu kapalı, kesin şekilde karar verdi.

Diğer kararlarla beraber bu 4 grup kararla toplam 710 yargı mensubunun darbe sonrası tutuklanmalarının usuli güvencelere aykırı olduğu ve herhangi bir makul şüphe olmadan gerçekleştiğine karar verilmiş oldu.

Kararların detayları için:

Usuli güvencelere aykırı tutuklamalar nedeniyle 5. maddenin ihlal edildiğine dair 3 grup komite kararlarının yer aldığı linkler şu şekilde:

Tutuklama kararının makul şüpheye dayanmaması nedeniyle 5. maddenin ihlal edildiğine dair 1 grup komite kararına dair link:

Ulusoy ve diğerleri v. Türkiye: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219048

Kaynak : EURONEWS

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir