Alevitische Gemeinde Hamburg-Mitte’den Basın Açıklaması!

Son dönemde Türkiye’deki Alevilerle ilgili gelişmeler üzerine, Hamburg’da faaliyet yürüten Alevitische Gemeinde Hamburg-Mitte e.V. tarafından yapılan basın açıklamasını aynen yayınlıyoruz.

Alevitische Gemeinde Hamburg-Mitte e.V.(AGHM) Basına ve Kamuoyuna;

Alevilik; başlıbaşına içinde insan hakları ve eşitlik ilkesini barındıran bir inanç biçimidir. Son günlerde Alevilik üzerinden siyaset yürüterek ayrıştırıcılığı daha ön plana çıkarmak isteyenler ve bu oyuna bizzat Alevi canlarımızın da bilerek ya da bilmeyerek katkı sunması tam da istenilen noktaya geldiğimizi gösteriyor.

Yüz yıllardır süregelen Alevilik; bir inançtır. Vardır ve hep varolmaya devam edecektir. Nasıl ki; Sünnilik, Şiilik bir inanç şekliyse, işte Alevilik de aynen, aynı değerde ne eksik ne fazla bir inanç biçimidir. Alevilik inancını ”kültür” adı altında bir kalıba sokmak ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlaması tamamen eşit yurttaşlık hakkını ihlâl etmek ve inanç olarak yok saymaktır.

Alevilik;Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları gereğince aynen Sünnilik, Şiilik vb.inançlar gibi eşit statüye sahip olmalı ve tanınmalıdır. Alevi Toplumu Hamburg-Mitte olarak torba yasayla bizlere dayatılmak istenen ve kendi istedikleri gibi bir kalıba sokmak istedikleri Alevi inancımıza uzanan her kirli düşüncenin karşısındayız.

Alevilik; içinde hoşgörüyü ve rızalığı barındırır. Bu torba yasada ne hoşgörü ne de rızalık vardır. Devlet tüm inançlara laiklik ilkesi gereği eşit yaklaşması gerekmektedir. Torba yasayı kesinlikle onaylamıyor ve kabul etmiyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir