10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü neyi temsil ediyorDünya İnsan Hakları maddeleri nelerİnsan Hakları maddeleri nelerdirİnsan Hakları maddeleri kısaca nedirİnsan Hakları Evrensel Bildirgesi neleri kapsar?

İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1948’de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul ettiği gün olan 10 Aralık’ta kutlanıyor.

Genel Kurul Beyannameyi kabul ettiğinde, aynı zamanda bireylerin ve toplumların evrensel ve etkili bir şekilde tanınmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası ilerici tedbirlerle çaba göstermesi gereken “tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı” olarak ilan edilmiş.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, hepimizin hakkı olan çok çeşitli temel hak ve özgürlükleri ortaya koymaktadır. Uyruk, ikamet yeri, cinsiyet, ulusal veya etnik köken, din, dil veya diğer herhangi bir statüye dayalı ayrım olmaksızın her yerde her bireyin haklarını garanti eder.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilk 10 maddesi:

 • Madde 1
  Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.
 • Madde 2

1.    Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.
2.    Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

 • Madde 3

Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

 • Madde 4

Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

 • Madde 5

Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

 • Madde 6

Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

 • Madde 7

Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

 • Madde 8

Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

 • Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

 • Madde 10

Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

10 Aralık İnsan Hakları Günü Sözleri

Lovvel – Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir.

Socrates – Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez.

Dalay Lama – Barış ancak insan haklarına saygı gösterildiği, insanların doyduğu ve kişiler ile ulusların özgür olduğu yerlerde devamlı olabilir.

Montesquieu – Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.

Nelson Mandela – İnsan haklarını inkar etmek, insanlığa meydan okumaktır.

Martin Luther King – Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir