Büyükelçi Aydın’dan Almanya’ya FETÖ göndermesi

TC. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen Basın toplantısındaki konuşmasında, Almanya’nın FETÖ kaçakları için “güvenli bir liman” olduğunu belirtti.

İşte Büyükelçi Ali Kemal Aydın’ın Basın toplantısındaki konuşması:

Değerli Basın Mensupları,
Ülkemizi ve demokrasimizi hedef alan 15 Temmuz Darbe Girişiminin 4. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi   ve   Milli Birlik Günü Anma etkinliğimiz çerçevesinde düzenlediğimiz   basın toplantısına hoş geldiniz. Birazdan aynı vesileyle hep birlikte Berlin’deki Türk toplumuylada biraraya gelecek olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum.


FETÖ tarafından planlanan, örgütün ordumuz içine sızdırılmış mensupları tarafından gerçekleştirilen, 251 vatandaşımızın şehit olmasına ve 2.193 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen dört yıllık süreçte FETÖ’yle mücadele, yurtiçi ve yurt dışında devletimizin temel önceliklerinden biri oluşturmaya devam etmektedir. Bu dört yıllık   süre zarfında yurt içinde 15 Temmuz sorumlularının hukukun   üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlanmış, FETÖ’nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre   edilmiş, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatılmıştır. Elbette 40 yıl boyunca devlete sızan sinsi bir yapıyı 4 yılda tamamen   temizlemek mümkün değildir. Nitekim güvenlik ve yargı birimlerimiz, her gün yeni bir bulguya ulaşarak, örgütün kripto yapılanmasını açığa çıkarmaya devam etmektedir.

GELİNEN AŞAMADA YAPILANLAR

Gelinen aşamada, örgütün “paralel devlet yapılanmasının” omurgası çökertilmiş, FETÖ’nün devlet kurumları dışında kalan, eğitimden   medyaya ve ticaretten bankacılığa uzanan paravan oluşumları da bertaraf edilmiştir. Karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü tehdit ve  güvenlik sınamalarına rağmen bu illegal yapıyla mücadelemiz yasal düzenlemeler içerisinde ve hukukun üstünlüğü temelinde yürütülmüştür. Bu çerçevede, Türkiye genelinde açılan 289 fiili darbe davasından bugüne kadar 275’inin ilk derece yargılamaları sonuçlandırılmış ve 7 bin 376 kişi hakkında karar verilmiştir. Bunların  arasında 1315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1217sanığa müebbet, 1598 sanığa süreli hapis cezası verilmiştir. 2 bin692 sanık ise   beraat   etmiştir. 554 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.

Devam eden 14 darbe davasında ise 1369 sanık olup bunlardan 605’i tutuklu yargılanmaktadır. FETÖ’ye ilişkin halihazırda 132 bin 954 kişi hakkında 66 bin261 soruşturma dosyası bulunmaktadır. 58 bin 409 kişi hakkında ise hazırlanan 42 bin 270 mahkeme dosyası kapsamında yargılama devam etmektedir. Öte yandan, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kaynaklarca meydana geldiği ileri sürülen mağduriyetlerin   incelenmesi ve çözümlenmesi için yeni mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu çerçevede kurulan OHAL İşlemleri İnceleme   Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 300 başvurunun 108 bin 200’ünü karara bağlamıştır. Başvuruların 96 binini reddeden ve 12 bin 200’ünü ise kabul eden Komisyonda, 18 bin 100 müracaatın incelemesi ise sürmektedir. Böylece Komisyon, başvuruların yüzde 85’ini sonuçlandırmıştır.

Değerli Arkadaşlar,
Yapılan kararlı mücadele sonucu Türkiye’deki yapılanması çökertilen   örgüt, strateji değişikliğine giderek yurtdışı faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır. FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele dış politikamızın en öncelikli gündem maddelerinden biridir. FETÖ’nün yurtdışındaki hareket alanının daraltılması, mensuplarının adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması ve örgütün para transferlerinin engellenmesi amacıyla idari tedbirler ve   adli süreçler devreye konulmuştur. FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının   önde gelen elebaşlarına yönelik olarak Türkiye’de açılan   soruşturmalar kapsamında, şahısların bulunduğu ülkelerden ülkemize  iadeleri için gerekli girişimler yapılmaktadır. Öte yandan,  yurtdışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ   unsurlarından arındırılması ve Türkiye Maarif Vakfı’na   devredilmesine yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Bu kapsamda sürdürülen yoğun çabaların neticesinde; Bugüne kadar 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen   sonlandırılmış, bunların 20’sinde okullar Türkiye Maarif Vakfına devredilmiştir. Bunun yanısıra, Türkiye Maarif Vakfı 22 ülkede yeni okullar açmıştır. Çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler, FETÖ’yü   terör örgütü olarak ilan etmişlerdir. Bu çerçevede; 19 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları 43. Toplantısında FETÖ terörörgütü olarak ilan edilmiş; benzer bir karar 1 Aralık 2016 tarihinde Asya Parlamenterler Asamblesi tarafından alınmış; 27Ocak   2017 tarihinde ise İİT Parlamenterler Birliği’nin 12.Konferansında   teyit edilmiştir. 
 

Ayrıca KKTC’ya ilaveten, Pakistan Yüksek Mahkemesi, 28 Aralık  2018  tarihinde aldığı kararla, FETÖ’yü terör örgütü olarak tanımlamıştır.-Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki dört siyasi Parti Grubu tarafından,   FETÖ’ye ilişkin mücadele kapsamında 9 Ağustos 2019 tarihinde FETÖ   hakkında ortak bir açıklama yayımlanmıştır. Başta terör örgütünün   lideri Fethullah Gülen olmak üzere FETÖ mensuplarının en yakın zamanda ülkemize iade edilmelerinin beklendiğini vurgulayan açıklama, FETÖ ile mücadele alanındaki çalışmalarımıza güç kazandırmıştır. Bugüne kadar 20’den fazla ülkeden 120’den fazla FETÖ mensubunun Türkiye’ye sınırdışı edilmesi sağlanmıştır.

FETÖ’NÜN GÜÇ MERKEZİ ALMANYA

Değerli Basın Mensupları,
FETÖ yapılanmasının en güçlü olduğu ülkelerin başlıcalarından biri, bildiğiniz gibi maalesef Almanya’dır. Türkiye’den sonra en fazla Türk kökenli insanın yaşadığı ülke olan Almanya, FETÖ için başından beri cazip bir hedef olmuş ve örgüt burada güçlü ve geniş bir ağ kurabilmiştir. Örgüt, buradaki yapılanmasını uzun süre önce kurmuş, sinsi çalışmalarını genişleterek sürdürmüştür. Bugün itibarıyle Almanya’da FETÖ iltisaklı okul, dershane, dil okulu, etüt merkezi,   öğrenci yurdu, eğitim-kültür derneği ve benzeri isimler altında 110’dan fazla sözde eğitim kurumunun faaliyet gösterdiği tahmin   edilmektedir. Bunun yanı sıra çok sayıda ışık evi bulunduğu bilinmektedir.

FETÖ iltisaklı olan ve kapanan eğitim kurumlarının sayısı ise 8’dir. Bu eğitim kurumlarının bazılarının velilerin çocuklarını alması sonucu   kapatıldığı ve genel olarak FETÖ okullarındaki Türk öğrenci   sayılarının azaldığı bilinmektedir. Bu da bize, Almanya’daki Türk   toplumunun ezici çoğunluğunun FETÖ iltisaklı kuruluşlarla ve   kişilerle arasına mesafe koymasının etkisiyle terör örgütünün Almanya’da zemin kaybına uğramaya devam ettiğini göstermektedir. Mutlak bir gizlilikle hareket eden bu yapılanmanın, Alman makamlarından aldığı desteklerle işletmeye devam ettiği okulları aracılığıyla örgüte hem insan kaynağı hem de mali kaynak sağladığı sır değildir. Örgüt gerçek yüzünü saklayarak Alman kamuoyuna kendisini diyalog yanlısı, seküler, barışcıl ve demokratik bir STK gibi tanıtmaya devam etmektedir. Örgüt mensupları Türkiye’ye düşman çevrelerle işbirliği içinde propaganda ve lobi imkânlarını kullanarak asılsız   haberler üzerinden mağduriyet hikâyeleri uydurmaya, Alman medyasında görünür olmaya çalışmaktadır.

GÜVENLİ BİR LİMAN

Maalesef Almanya, bu dönemde dünyanın her yanından kaçarak sığınacak yer arayan örgüt imamlarının yanı sıra asker, hakim ve savcı, diplomat, işadamı, sanatçı, gazeteci, öğretmen, akademisyen   gibi farklı mesleklerden binlerce FETÖ’cü için güvenli bir liman haline gelmiştir. Aralarında bizzat darbe girişimine katılanlar da olmak üzere birkısmı lider kadrosuna mensup çok sayıda FETÖ’cünün adalet önünde hesap vermeden ellerini kollarını sallayarak bu ülkede gezmeleri köklü bağlarımız ve dostluğumuz açısından   büyük talihsizliktir.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) açıkladığı verilere göre ülkemizden son 4 yılda Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunduğu belirtilen 34.354 kişinin önemli bir kısmının bu örgütün üyeleri ve iltisaklılarından oluştuğu tahmin edilmektedir. 2015 yılında 1.500 olan bu rakamın, darbe girişiminin gerçekleştiği 2016 yılından itibaren katlanarak 2019’da 10.784’e ulaşması, bu şahısların ağırlıklı olarak FETÖ bağlantılı olduğuna işaret etmektedir.

İltica başvuruları kabul edilenlere oturum ve çalışma izni verilerek, adalet önünde hesap vermeden burada rahat şekilde yaşamalarına imkan tanınması adil ve kabul edilebilir bir durum değildir. Alman makamları kişisel verilerin korunması mevzuatı ve 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi hükümlerini öne sürerek bu konularda tarafımızla bilgi paylaşımında bulunmamaktadır. Türk halkı darbecilerin adalet önüne çıkarılarak,   kurdukları kumpasların ve işledikleri suçların hesabını vermelerini beklerken, suçluları himaye etmenin suça iştirak anlamına geldiği unutulmamalıdır.

GİRİŞİMLERİMİZ KARŞISINDA SESSİZ KALINDI

Bugüne kadar Almanya’dan iadelerini talep ettiğimiz, bir kısmı lider kadrosuna mensup 77 FETÖ’cü hakkında olumlu bir geri dönüş olmamıştır. Diğer yandan, örgütün para transferlerinin engellenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasını talep ettiğimiz FETÖ ile bağlantılı toplam 91 şahıs (2017: 72; 2020: 19) hakkında Alman makamlarının, FETÖ’nün Almanya’da terör örgütü olarak kabul edilmediği gerekçesiyle,  herhangi bir işlem yapmadıklarını da burada paylaşmak istiyorum.  

FETÖ bağlamında dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer gelişme ise üç dini biraraya getirme  iddiasıyla gerçekleştirilmekte  olan “House   of   One” adlı ibadet evi projesidir. Bütün girişimlerimize rağmen,   Müslümanları  temsilen FETÖ iltisaklı Kültürlerarası Diyalog Forumu adlı oluşumun katıldığı ve Berlin Eyaleti’ne ilave olarak Federal Hükümet tarafından da 10 milyon Avro mali destek sağlanan projenin temel atma çalışmaları başlatılmıştır. FETÖ’nün çıkarılması halinde projeye katılımı değerlendirebileceğimiz yönündeki teklifimiz de   maalesef karşılıksız bırakılmıştır. FETÖ’ye kendince meşruiyet ve haketmediği bir temsil iddiası sağlayan bu projenin  özel finansörlerinden biri dahi desteğini çekmişken, Alman   devletinin   projeye destek vermeyi sürdürmesinin izahı yoktur.

ALMANYA KORUNAKLI BİR SIĞINAK

Değerli Arkadaşlar,
Geçtiğimiz dört yılda Alman muhataplarımızla her düzeyde yaptığımız tüm temaslarda, FETÖ’nün bir terör ve suç örgütüolduğunu, 15   Temmuz’un, FETÖ’nün işlediği en hain ve kanlı cürüm olmakla birlikte, buzdağının görünen yüzü olduğunu, FETÖ’nün kendisini lanse etme çalıştığı gibi sadece eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal   bir   hareketten ibaret olmadığını, gizlediği gerçek yüzünün farklı olduğunu, aksine, bu gibi faaliyetleri paravan olarak kullanan sinsi   bir örgüt olduğunu, Eğitim kisvesi altında terör faaliyetleri için eleman devşirmeye çalıştığını, esasen Almanya için de bir güvenlik tehdidi   oluşturduğunu, somut örnekleriyle ayrıntılı olarak anlatmaya, izah   etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Bu yapının içyüzünün görülebilmesi için muhakkak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmeye alınması gerektiğini dile getirmeye devam ediyoruz. Aynı   şekilde   Almanya’nın, dünyanın her yanından kaçarak sığınacak yer arayan   FETÖ mensubu kişiler için korunaklı sığınak haline gelmesinde duyduğumuz rahatsızlığı ısrarla dile getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Alman muhataplarımızın bu konuda müttefiklik ruhuna yakışan bir dürüstlük  ve samimiyet içerisinde  hareket etmelerini talep ediyoruz. 

Almanya’nın FETÖ konusunda atacağı adımların karşılıklı güven ve   ikili ilişkilerimiz bakımından da oldukça önemli olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Almanya’daki Türk toplumunun   Türkiye’deki kardeşleriyle birlikte FETÖ’yle mücadelede sergilediği   yakın dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun bizlere güç ve moral verdiğini ayrıca belirtmek istiyorum.
Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir