DEMOKRASİ VE DEMOKRASİ DÜŞMANLARI

Bilindiği gibi Alman AfD Partisi sadece aşırı sağcı değil, aynı zamanda Almanya’da yaşayan ve özellikle Türkiye, Afrika ve Müslüman kimlikli insanlara karşı ırkçı söylem ve yaklaşımlarda bulunan bir siyasi parti olup, seçimlerde ortalama yüzde onlar düzeyinde ve hatta bunun bile üzerinde oy alabilmektedir..

Hâl böyleyken ve bütün bunlar Alman Siyasetçilerinin gözleri önünde cereyan ederken, aynı parti Alman Federal ve Eyalet Meclislerinde temsil edilmekte, Parti Gurupları oluşturup Alman Devletinin Siyasi Partilere yaptığı büyük miktarda ödemelerine mazhar olmaktadır. Bu Partiye yapılan yüzbinlerce Avro düzeyindeki tüm mali yardımlar Devletin, bu partinin hedefinde olan bizler dahil, hepimizden topladığı vergilerinden yapılmaktadır.

Nitekim Almanya’da Demokrasi ve Alman Anayasasına aykırı gelişmeleri takip etmek ve ilgili Devlet Makamları ile Temsilcilerine Rapor ederek bilgilendirmekle görevli “Alman Anayasasını Koruma Kurumu (Verfassungsschutz)” yürüttüğü istihbarat çalışmalarında bu Siyasi Partinin Anayasaya aykırı söylem ve faaliyetlerde bulunduğunu saptayarak, Alman Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kendisine adı geçen Partiyi daha yakından takip etme (içine informant sokma, her türlü iç ve dış haberleşmelerini denetleme, takip ve gözetleme) yetkisinin Federal Meclis tarafından verilmesini  talep etmiştir.

Ancak talebin Yasalara aykırı olduğunu iddia eden, bana göre her haliyle ve sözcülerinin tüm söylemleriyle ırkçı ve insanlık düşmanı sayılması gereken bu Parti, Köln İdari Mahkemesi’ne müracaatla iptal isteminde bulunmuştur.

Köln İdari Mahkemesi dünkü 5.3.2021 tarihli (alttaki haber küpürüne bkz.) ve sözde Demokrasiyi koruma adına AfD Partisini aklayarak, ilgili Irkçı Partinin faaliyetlerinin daha yakından takip edilmesine müsaade etmemiştir..

Bravo Köln İdare Mahkemesi..!!

Demokrasiyi bir tramvay gibi gören ve gidilecek yere kadar giderek, istenilen durağa gelindiğinde ise inilecek bir araç olarak kabul edenlerin başka ülkelerde Demokrasiyi nasıl istismar ettikleri, Almanya’da Demokrasiyi yoketmek isteyenlerin Demokrasiyi kullanarak tee 1933’de iktidarı nasıl ele geçirdikleri ortadayken, Köln İdari Mahkemesinin verdiği bu Karar yüreklerimizi dağlayan bir Karardır. 

Yazıklar olsun..!!!!

Mesut SİPAHİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir