GÜNGÖR YILMAZ, KORONA KARARNAMESİNİ AÇIKLADI

Son haftaların tek gündem maddesi olan Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Hamburg’da hepimizi etkileyen bir dizi kararlar alındı. SPD Milletvekili Güngör Yılmaz, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığının yayımladığı Genel Kararnamenin Almanca ve  Türkçe metnini, kamuoyunu bilgilendirme açısından yayınlanmak üzere medya organları ile paylaştı.

İşte “Hepinize sağlık ve sıhhat diler, bu zorlu süreci alınan önlemlere uyarak en kısa zamanda aşacağımızı umarım” diyen Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz’ın gönderdiği Korona Virüsü hakkındaki Kararnamenin içeriği:

Aşağıda Hamburg’da koronavirüsünün kontrol altına alınmasına ilişkin 15 Mart 2020 tarihli Genel Kararnamenin metnini bulabiliriniz:

Yeni koronavirüsü SARS-CoV-2 yüksek derecede bulaşıcıdır ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılmıştır. Almanya’da da çok sayıda enfeksiyon vaka bulunmaktadır. COVID-19 hastalığı çoğu vakalarda grip enfeksiyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır ve klinik olarak nezle veya gerçek gripten (influenza) ayırt edilememektedir. Bu nedenle önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Senato 11. Mart 2020’de direktif yoluyla aldığı kararla, Sağlık ve Tüketici Koruma Bakanlığına, İnsanlarda Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Etme Yasası (Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28. maddesi, 1. fıkrası) doğrultusunda, korona virüsü SARS-CoV-2 ve CO-VID-19’un yayılmasını önleme amacıyla, İlçe İdare Yasasının 42. maddesi 4. bendiyle bağlantılı olarak İdari Makamlar Yasasının 1. maddesi 4. fıkrası uyarınca, genel kararnameler çıkarma yetkisi aktarmıştır.

Bu temelde, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, Ekonomi, Ulaşım ve İnnovasyon Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Aile ve Entegrasyon Bakanlığı, Kültür ve Medya Bakanlığı, İçişleri ve Spor Bakanlığı, Okul ve Meslek Eğitimi Bakanlığı, Çevre ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Araştırma ve Eşitlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Senato İdari Müdürlüğü ile işbirliği halinde, 12 Mart 2020 tarihli korona virüsünün yayılmasını önlemeye ilişkin etkinlik, faaliyet ve toplantı yasağı genel kararnamesine ek olarak, tüm Serbest ve Hansa Şehri Hamburg bölgesinde geçerli olmak üzere aşağıdaki Genel Kararnameyi çıkarmıştır.

1. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, katılımcı sayısına bakılmaksızın, insanların bir araya geldiği topluma açık veya özel etkinlikler (toplantıları) yasaklanmıştır. Eyalet Parlamentosu, Senato (senato birimleri ve komisyonları dahil), Anayasa Mahkemesi, mahkemeler, birim daireleri, ilçe idareleri, kamu makamları (özellikle federal makamlar) ve kamu hukuku işlevlerini yerine getiren diğer kurum veya kuruluşların etkinlikleri (toplantıları) bu yasak dışındadır.

Kamu güvenliğini ve düzenini koruyan, kamusal hizmet sunan, nüfusun ihtiyaç tedarikini veya sağlık hizmetini sağlayan faaliyetler (etkinlikler) ve toplantılar da yasaktan muaftır. Açık hava etkinlikleri için dilekçe ile özel izin talep edilebilir. Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı uzmanları planlamaya dahil edilmelidir.

Özel veya aile çevresindeki etkinlikler (düğünler, cenaze törenleri ve benzeri), katılımcı sayısı 100’ü geçmemesi halinde yasaktan muaftır. Yetkili makam Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında önlem alma tasarrufuna sahiptir.

Enfeksiyondan korunma nedeniyle, özel etkinlikler ertelenmesi veya iptal edilmesi önerilir.

Perakende satış yerlerinin işletilmesi ve ziyaret edilmesi bu genel kararname bağlamında etkinlik sayılmaz.

2. 22 Şubat 1999 tarihli ilam kapsamı (GewO*, BGBl**. I sayfa 202, en son 22 Kasım 2019, BGBl. I sayfa 1746) doğrultusunda aşağıdaki işletme türlerinin açık topluma açık tutulmaları yasaktır:

a) Dans ve eğlence yerleri (kulüpler, diskotekler, müzik kulüpleri gibi; bunlara dans alanı olmayan, normal şartlarda dar alanda kalabalık insan topluluğunun oluşmasını engellenemeyecek barlar da dahildir),

b) Fuarlar, sergiler,

c) Özel ürün pazarları ve kermesler,

d) Halk şenlikleri,

e) Oyun salonları,

f) Kumarhaneler,

g) Bahis büroları ve benzeri işletmeler.

İşletmeler Yönetmenliği (GewO) kapsamında semt pazarlarının söz konusu yasak dahilinde olmadığına dikkat çekilir.

3. Restoran İşletme Yasasının 20 Kasım 1998 tarihli ilam kapsamı doğrultusundaki (BGBl sayfa 3418, son olarak 14. maddesince 10 Mart 2017 tarihinde değiştirilen şekliyle, BGBl I sayfa 420) personel yemekhaneleri ve kantinleri ancak dizili yer ve masalar arasında en az 1,5 metrelik mesafenin bulunmasının sağlanması halinde, açık kalabilirler.

4. Yapı Kullanım Yönetmenliğinin 21 Kasım 2017 tarihli ilam kapsamı doğrultusundaki (BGBl. I sayfa 3787) eğlence yerlerinin topluma açık tutulması yasaklanmıştır.

5. Aşağıdaki kurumlar ve yerlerin topluma açık tutulması yasaklanmıştır:

a) Tiyatrolar (müzikal tiyatro dahil)

b) Sinema salonları,

c) Konser salonları ve mekanları,

d) Müzeler,

e) Sergi salonları,

f) İlçe kültür merkezleri ve halk evleri faaliyetleri,

g) Açık çocuk ve gençlik çalışmaları,

h) Kütüphaneler,

i) Planetaryumlar,

j) Kapalı alanlarda zoolojik sergileri,

k) Halk eğitim merkezleri (VHS) faaliyetleri,

l) Entegrasyon ve dil kursu faaliyetleri,

m) Müzik okulları faaliyetleri,

n) Edebiyat evleri faaliyetleri,

o) Özel eğitim kurumları faaliyetleri,

p) Eğlence havuzları olarak tanımlanan yüzme havuzları dahil, tüm yüzme havuzları,

q) Saunalar ve hamamlar,

r) Fitnes ve spor stüdyoları,

s) Yaşlılar için buluşma mekanları,

t) Hamburg Üniversitesi yemekhaneleri ve kafeteryaları ve Hamburg Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu ve Hamburg Güzel Sanatlar Yüksek Okulu yemekhaneleri,

6. Bütün kamu ve özel spor tesislerinde ve tüm spor faaliyetleri yasaktır. Bu hem açık hem de kapalı spor tesisleri (örneğin futbol ve tenis salonları, atış sahaları, vb.) ve kapalı oyun alanları için geçerlidir.

İçişleri ve Spor Bakanlığı Devlet Spor Dairesinin yazılı onayı ile özellikle üst düzey sporcular için gerekçelendirilmiş bireysel durumlarda özel izin verilebilir. Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı uzmanları planlamaya dahil edilmelidir.

7. 21 Ekim 2016 tarihli Seks İşçilerini Koruma Yasası kapsamındaki seks işçilerinin çalıştığı mekanların (BGBl. I sayfa 2372, en son 20 Kasım 2019 tarihinde 57. maddesince değiştirilen şekliyle, BGBl. I sayfa 1626, 1661) topluma açık tutulması yasaktır. Seks İşçilerini Koruma Yasası bağlamındaki arabuluculuk faaliyetleri yasaktır.

8. Bu talimatlar, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28. maddesi 3. fıkrasıyla bağlantılı olarak, 16. maddesi 8. fıkrası gereği derhal uygulanır.

9. İşbu Genel Kararname resmi gazetedeki ilamıyla yürürlüğe girer.

10. İşbu Genel Kararname şimdilik 30 Nisan 2020 tarihine kadar geçerlidir.

11. Kararnamenin 1. maddesinden 7. maddesine kadar olan talimatlara ilişkin ihlallerde, cezai yaptırımının dayanağının Enfeksiyondan Korunma Yasasının 75. maddesi 1. fıkrası 1. numarası ve 3. fıkrası olduğuna işaret edilir.

Kanuni İtiraz Yolu Bilgilendirmesi

İşbu genel kararnameye ilamından sonraki bir ay içinde itiraz edilebilir. İtiraz, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı – Sağlık Dairesi – nezdinden yapılmalıdır. İtiraz ve fesih davalarının, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28. maddesi 3. fıkrasıyla bağlantılı olarak 16. maddesi 8. fıkrası uyarınca taliki hükmü yoktur.

———————————-

Gerekçe

Enfeksiyondan Korunma Yasasının amacı, insanlarda bulaşıcı hastalıkları önlemek, enfeksiyonları erken bir aşamada teşhis etmek ve daha fazla yayılmasını önlemektir. Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28. maddesi 1. fıkrası 2. cümlesi gereği yetkili makam, hastalık mikroplarının yayılmasında etkili olabilecek faaliyetleri ve başka türlü insan kalabalığını kısıtlayabilir veya yasaklayabilir.

SARS-CoV-2’nin en sık bulaşma yolu (damlacık) nedeniyle, örneğin öksürme, hapşırma veya kısmen hafif hasta veya semptomsuz olarak enfekte olmuş kişiden, başka kişiye bulaşma meydana gelebilir. Bulaşma, özel ve iş hayatında olduğu gibi aynı zamanda insan kalabalıklarının yoğun olduğu etkinlikler ve faaliyetlerde meydana gelebilir. Büyük salgınlar konferanslar (Singapur) veya karnaval etkinlikleri (Almanya) ile bağlantılı olarak tanımlanmıştır. İnsan kalabalığının olduğu etkinliklerde çok sayıda SARS-CoV-2 bulaşımı yaşanabilir.

Mevcut tıbbi bilgilere göre daha az savunmalı insan gruplarının SARS-CoV-2 ile enfekte olmasını önlemek için 1’den 7’ye kadar olan maddelerde sıralanan kısıtlamalar gereklidir. Son birkaç hafta ve günlerde gözlenen hızlı yayılım nedeniyle, tıbbi ve epidemiyolojik bulgular doğrultusunda, kalabalık ortamlarda gizli ve yüksek bulaşma tehlikesi bulunduğu dikkate alınmalıdır. 1’den 7’ye kadar sıralanan maddelerdeki kısıtlamalar, en azından hastalığın birden çok sayıda insana bulaşmasını geciktirebileceği için, nüfusun korunması açısından önem taşır. Geciktirme, daha fazla enfeksiyonun meydana gelmesinin neden olacağı, sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek, hastaların tedavisi için gerekli kapasiteleri hazır tutmak ve aynı zamanda diğer hastalıklara karşı hazır durumda olmak için gereklidir.

Edinilen mevcut bilgilere göre, madde 1’den 7’ye kadar olan madde altındaki hiçbir önlemin, etkinlikleri ve faaliyetleri düzenleyen işletmeler ve işletmeciler tarafından, aynı etkiyle ve daha az müdahaleyle alınabilineceği varsayılmamaktadır. Çok sayıda kişinin, uzun süreli, çoklu ve yoğun temas olasılığı içinde olmasının getirdiği yüksek risk faktörü ve katılımcıların izlenebilirliğinin baştan sona kadar güvence altında olmaması belirgin şekilde bu yönde argümanlardır.

Madde 1’e ilişkin:

Mevcut gelişmeler ve bulgular temelinde, özellikle SARS-CoV-2’nin hızla artan yayılımına göre, artık genel olarak 1.000’in altında katılımcının beklendiği etkinliklerde ve faaliyetlerde, etkinlik ve faaliyeti düzenlememe gibi aynı ölçüde etkili ve daha az müdahaleli koruyucu önlem bulunduğu varsayılmamaktadır. Yasaktan Serbest ve Hansa Şehri Hamburg’un anayasal organları, devlet daireleri (polis ve itfaiye dahil), ilçe idareleri, yargı, diğer resmi makamlar (özellikle federal makamlar) ve kamu hukuku görevlerini yerine getiren diğer organlar veya kurumlar, muaftır. Yasak ayrıca kamu güvenliğinin ve düzeninin korunmasına, kamu hizmetlerinin sağlanmasına, nüfusun arzına veya nüfusun sağlık hizmetine hizmet eden faaliyetleri de kapsamaz. Özel, aile etkinlikleri, 100 katılımcıya kadar gerçekleştirilebilir. Yetkili makamın Enfeksiyondan Korunma Kanunu kapsamında ek önlemler alma tasarrufu mevcuttur. Açıklığa kavuşturmak amacıyla, Anayasanın 8. maddesi (bkz. Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28. maddesi, 1. fıkrası, 3. cümlesi) bağlamındaki etkinlikler, Genel Kararnamenin 1. maddesinde özellikle belirtilmiştir. Orantılılığı korumak ve gösteri hakkının genel önemi nedeniyle, yetkili merci tarafından istisnai durumlarda açık hava toplantıları için muafiyetler verilebilir. Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı uzmanları planlamaya dahil edilmelidir.

Madde 2’ye ilişkin:

Madde 2 kapsamında açık tutulması yasaklanan işletmeler (dans ve eğlence mekanları, örneğin kulüpler, diskotekler, müzik kulüpleri, fuarlar, sergiler, özel ürün pazarları, oyun salonları, kumarhaneler ve bahis büroları) normal işletme durumunda, insanların birbirlerine yakın mesafede olmaları ve mekanda ortalama kalış sürelerinin uzun olması nedeniyle yüksek enfeksiyon riski taşımaktadırlar. Dolayısıyla yukarıda belirtilen işletmelerin Madde 10’da belirtilen süreye kadar topluma kapalı tutulmaları gerekli ve uygundur. Bu nedenle ayrıca, dar alanda insan kalabalıklarının oluşmasının engellenemeyeceği dans imkanı olmayan barlar da maddeye dahildir. Düzenlemeler kapsamına alınan özel ürün pazarları, çok sayıda tedarikçinin belirli ürünleri sattığı düzenli olarak tekrarlanan ve süre sınırlı faaliyetlerdir. Yasak özellikle (uzmanlaşmış) perakende dükkanlarını kapsamaz. İşletmelet Yönetmeliği bağlamında bir fuar, çok sayıda tedarikçinin her türlü mal sattığı düzenli olarak tekrarlanan, süre sınırlı bir faaliyettir. İşletme Yönetmeliği bağlamında bir fuar, çok sayıda tedarikçinin eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdiği ve genellikle bu tür etkinliklerde sunulan malları sattığı düzenli olarak tekrarlanan, süre sınırlı bir faaliyettir. Semt pazarları (§ 67 GewO), nüfusa yiyecek sağlamaya hizmet ettikleri için yasak kapsamında değildirler.

Madde 3’e ilişkin:

Madde 2’deki sıralanan gerekçeler, Restoranlar Yasası bağlamındaki lokaller için, eğer masalar arasındaki mesafe 1,5 metrenin altındaysa ve ayakta durma yerleri insanların arasında 1,5 metreden daha fazla mesafeye elverişli değilse, aynen geçerlidir. Yönetmelik ayrıca personel restoranları ve kantinler için de geçerlidir. Uygulama personel yemekhaneleri ve kantinler için de geçerlidir.

Madde 4’e ilişkin:

Madde 2’deki sıralanan gerekçeler burada da geçerlidir. Bahsi geçen eğlence mekanlarında, yani farklı şekillerde ticari boş vakti değerlendirmeye yönelik eğlence yerlerinde, olağan durumda insanların mesafe olarak birbirlerine yakınlığı ve mekanda uzun kalış süreleri nedeniyle enfeksiyon riski yüksektir.

Madde 5’e ilişkin:

Madde 2’deki sıralanan gerekçeler burada da geçerlidir. Ayrıca tiyatrolarda, müzik tiyatrolarında, sinemalarda, konser salonlarında ve mekanlarında, müzelerde, sergi salonlarında, halk kütüphanelerinde, ilçe kültür merkezlerinde ve halk evlerinde, planetaryumlarda, kapalı zoolojik sergilerde, halk eğitim merkezlerinde, müzik okullarında, özel eğitim kurumlarında, yüzme havuzları (eğlence havuzları dahil), saunalar ve hamamlarda, fitnes ve spor stüdyolarında ve yaşlılar buluşma merkezlerinde bulunan kişilerin birbirlerine yakın mesafede olmalarından ve mekanda uzun kalış süreleri nedeniyle, normal durumlarda enfeksiyon riski yüksektir. Aynı şey, entegrasyon kursu sağlayıcıları tarafından sunulan dil kursları ve entegrasyon kursları, Hamburg Üniversitesinin yemekhaneleri ve kafeteryaları ile Hamburg Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu ve ve Hamburg Güzel Sanatlar Yüksek Okulu yemekhaneleri için de geçerlidir.

Madde 6’ya ilişkin:

Madde 2’deki sıralanan gerekçeler burada da geçerlidir. Bütün kamu ve özel spor tesislerinde ve tüm spor faaliyetleri düzenli olarak sporcuların birbirlerine fiziksel yakın mesafede bulunmalarına ve bazı durumlarda fiziksel temaslarına neden olur. Bu, ciddi bir enfeksiyon riski taşır. Orantılılığı korumak için, İçişleri ve Spor Bakanlığı Devlet Spor Dairesinin yazılı onayı ile özel olarak gerekçelendirilmiş münferit durumlarda istisnalarına izin verilebilir. Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı uzmanları planlamaya dahil edilmelidir.

Madde 7’ye ilişkin:

Seks İşçileri Koruma Yasası bağlamındaki mekanlarda kişilerin kişilerin fiziksel temasından dolayı sürekli olarak özellikle yüksek bir enfeksiyon riski vardır.

Madde 8’e ilişkin:

Bir salgın hijyeni önlemi olarak talimat, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28. maddesi, 3. fıkrasıyla bağlantılı olarak, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 16. maddesi, 8. fıkrası uyarınca derhal uygulanabilir. İtiraz ve fesih davalarının taliki hükmü yoktur.

Madde 9’a ilişkin:

Aciliyet nedeniyle, Genel Kararname Resmi Gazetede ilamını müteakip gün yürürlüğe girer.

Madde 10’a ilişkin:

Salgın durumunun gelişmesine ilişkin mevcut belirsizlikler nedeniyle, talimatlar şimdilik sürelidir. Gelecekte yapılacaki ilgili risk değerlendirmesinde talimatlar uzatılır veya kısaltılır.

Madde 11’e ilişkin:

1’den 7’ye kadar olan maddelerde yer alan talimatların ihlalinin, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 75. maddesi 1. fıkrası 1. numarası ve 3. fıkrası uyarınca, cezai yaptırımı bulunduğuna bu vesileyle dikkat çekilir.

*Gewerbeordnung (İşletmeler Yönetmeliği)

**Bundesgesetzblatt (Federal Resmi Gazete)

Hamburg, 15 Mart 2020

Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir