HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN NOTLAR

SPD Hamburg Milletvekili Güngör Yılmaz’ın hazırlayıp sizlerle paylaştığı özet bülteni ekte bulabilirsiniz.

Hamburg Eyalet Parlamentosu yaz tatili öncesi son oturumunu Çarşamba günü yaptı. “Parlamentodan Notlar“da başlıklarını yazdığım, alttaki konuları derledim.

•          İklim değişiminin etkileri

•          Çocuk oyun parkları ışıklandırılacak

•          2 milyar eurodan fazla korona yardımı yapıldı

•          Yönetmelik değişikliğiyle pandemi sürecinde de BAföG yardımı güvence altında

İklim değişiminin etkileri

Eyalet Parlamentosunda Aktüalite Saati’nde, iklim değişiminin Hamburg üzerindeki etkileri tartıştıldı. Hükümet ortaklarının konuşmacıları, kuraklık ve yoğun yağmur dönemlerinin bir sorun olmaya devam ettiğini ve bunun su kapasitelerini Hamburg’da da kritik bir kaynak haline getirdiğini söylediler. Bu nedenle Hamburg Hükümeti, su kaynaklarının iyi kullanımını Hamburg İklim Planı‘na dahil ettiği ifade edildi. Hamburg’un su temininin, kalite ve miktar açısından hala iyi bir seviyede ve güvence altında olduğu kaydedildi. Bunun gelecekte de böyle kalmasını sağlamak için, suyun yüksek kalitesinin korunması gerekliliğine dikkat çekildi. Su tedariki altyapısının daha da geliştirilmesinin, en önemli iklim değişikliği düzenlemelerinden biri olması gerektiği vurgulandı. Yağmur suyunun iklim deği-şimine uygun önlemlerle, örneğin Jenfelder Au’da uygulamakta olan zemin geçirgenliğinin sağlanmasıyla, “sünger kent“ vizyonu çerçevesinde su tasarrufu elde edilmesinin iyi bir yol olduğu ifade edildi.

Çocuk oyun parkları ışıklandırılacak

Hükümet ortakları SPD ve Yeşiller ortak bir önergeyle çocuk oyun parklarının ışıklandırılması için önerge verdiler. Önerge özellikle havanın çabuk karardığı sohbahar ve kış mevsiminde, çocukların oyun parklarını daha fazla kullanabilmelerini amaçlıyor. Bunun için hangi oyun parklarının saat 16-20 arası yapılacak ışıklandırmaya uygun olduğunu tespit etmek için ilk etapta ekolojik-ekonomik fizibilite çalışmaları yapılacak. Yapılan değerlendirme sonunda bir pilot proje kapsamında önce bir oyun parkında ışıklandırma sistemi kurulacak. Sonraki süreçte ise sunulan yeni imkandan hangi ölçüde faydalanıldığı tespit edilip, proje genişletilecek.

2 milyar eurodan fazla korona yardımı yapıldı

Hamburg Korona Destek Paketinin başlamasından bu yana geçen 15 ay için Hamburg Senatosu olumlu bir bilanço çıkardı. Buna göre yardımların başladığı Mart 2020 bu yana sadece eyalet bünyesindeki Hamburg Yatırım ve Inovasyon Bankası üzerinden 2 milyar eurodan fazla korona yardımı yapıldığı belirtildi. Kira, harç ve vergi desteği gibi kapsamlı yardımlarla Hamburg Vergi İdaresinin sağladığı destek hacminin, 19.03.2020’den beri 6,05 milyar euroyu geçtiği ifade edildi. Mart 2020’de oluşturulan ve yapılan eklemelerle sürekli yenilenen ve genişle-tilen “Korona Koruma Şemsiyesi“nin, günümüzde çok yönlü maddi destek türleriyle kentteki şirketler, serbest meslek sahipleri, dernekler, spor ve kültür kurumlarının konumlarına uygun, özel şartlar ve taleplerine cevap vermeye devam ettiği açıklandı.

Yönetmelik değişikliğiyle pandemi sürecinde de BAföG yardımı güvence altında

Yüksek okullarında meslek ve yüksek okul öğrencilerine verilen Federal Eğitim Teşvik Yasası (BAföG) kapsamındaki öğrenci kredisi, pandemi sürecinden kaynaklanan eğitim-öğrenim süresi zorunlu uzamasından etkilenmeyecek. Normal şartlarda sadece müfredat programının öngördüğü süre için verilen teşvik kredisi süresi, nisan ayında başlayan ve sürmekte olan yaz sömestiri 2021 için de uzatıldı. Nisandan beri meslek ve yüksek okul eğitim-öğrenimi ağırlıkla dijital eğitime geçmişti. Düşen vaka sayıları nedeniyle bazı derslerde tekrar yüz yüze eğitim başladı. Ayrıca SPD ve Yeşiller parlamentoya bir önerge sunarak, BAföG başvurularının ve işlemlerinin Hamburg Öğrenci İşleri Dairelerine kolaylaştırılmış online yolla yapılabilmesini talep ettiler. Şimdiye kadar online başvurularda, örneğin elektronik işlem yapabilme fonksiyonlu kimlik kartı şartı aranması gibi, yüksek bürokratik engeller bulunduğuna işaret edilen önerge, bu tip engellerin kaldırılmasını öngörüyor.

Bu vesileyle sizlere de sağlıklı ve keyifli yaz dönemi diler, saygılarımı sunarım.

Güngör Yılmaz  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir