İyi Parti Gönüllüleri’nden Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Henüz Almanya’daki 7 eyalette teşkilatlanan İYİ Toplum Gönüllüleri Dernekleri, Almanya’nın çeşitli Eyaletlerinden, Türk toplumunun değişik kesimlerinden insanların, 16 yaş ve üstü çeşitli meslek gruplarında çalışan, emekli, işsiz, esnaf gibi statülere sahip vatandaşlarımızın ankete verdikleri cevaplar esas alınarak bir rapor hazırladı. 17 sayfalık tafsilatlı raporda, çevremizde yer alan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının tecrübeli idarecilerinden de sorunlara yönelik görüşler alınıp bu rapora eklendiği belirtildi.  Raporun sağlıklı veriler sunması açısından şimdiye kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarca hazırlanmış raporların da incelendiği ifade edildi.

9 Eyalette de teşkilatlanma aşamasına gelen İYİ Parti Günüllüleri Derneği’nin rapor tanıtım yazısında Bu bakımdan bu rapor, Türk toplumunun karşılaştığı temel sorunlar nelerdir sorusuna en çok verilen cevaplar üzerinden hazırlanmaya çalışılmıştır. Sorunların belirlenmesinden sonra çözüm önerilerinin ne olduğu ve bu sorunların çözümü için nasıl bir devlet politikası belirlenmesinin gerektiği de katılımcılara sorulmuştur.” denildi.

Almanya İyi Toplum Gönüllüleri, İcra Kurulu Başkanı: Selçuk Han

RAPORDA YER ALAN ANKETTEKİ KONULAR:

*ÇALIŞMA HAYATINA DAİR SORUNLAR *KÜLTÜREL YAŞAMA DAİR SORUNLAR *EĞİTİM SORUNLARI
*SİYASİ SORUNLAR
*TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR *EMEKLİLİK İLE İLGİLİ SORUNLAR
*TÜRKİYE’YE UÇAK VE ARABA İLE SEYAHATTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
*IRKÇILIK VE ASİMİLASYON İLE İLGİLİ SORUNLAR
*İŞSİZLİK VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ SORUNLAR
*TÜRKİYE’DEKİ HAKLARIMIZIN KORUNMASINA DAİR SORUNLAR
*TÜRK DERNEKLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

*AİLEVİ SORUNLAR
*İSLAM DİNİ İLE İLGİLİ SORUNLAR
*TÜRKİYE HÜKÜMETİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR *BAŞKONSOLOSLUKLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
*KÜLTÜREL YAŞAMA DAİR SORUNLAR
*GENÇLİK DAİRELERİ VE TÜRK ÇOCUKLARI
*DİN İLE İRTİBATLI SORUNLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir