Hisseli tapu nasıl tek tapu olur? Hacizli hisseli tapu hakkında yeni gelişme

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Hisseli tapu sahipleri, bir hissedarın borçları nedeniyle tapu üzerine konulan haciz sorunuyla dikkat çeken bir uyarı geldi.

GÜNBOYU Gazetesi’nin haberine göre ;

Hisseli tapu sahipleri, bir hissedarın borçları nedeniyle tapu üzerine konulan haciz sorunuyla karşılaşabilirler. Bu durum, diğer paydaşların mülklerinin tehlikede olup olmadığını merak etmelerine neden olabilir. Ancak hisseli tapuların haciz işlemine tabi olması, yasal bir işlemdir ve bu durumda herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.

Takvim’de yer alan habere göre, hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla sahibi olduğu bir durumu ifade eder. Örneğin, bir kişi bir mülkü miras bıraktığında ve birden fazla mirasçı bu mülkün sahibi olursa, bu mülk hisseli bir tapuya sahip olur. Her mirasçı, mülkün belirli bir yüzdesine sahip olur ve bu yüzde tapuda kayıtlıdır. Hisseli tapu, her bir mirasçının mülk üzerindeki haklarını ve payını belirler.

HİSSELİ TAPU VE HACİZ SORUNU

Hisseli tapu sahipleri için en önemli endişelerden biri, diğer hissedarların borçları nedeniyle tapu üzerine konulan hacizlerdir. Haciz, bir kişinin borcunu ödemesi gerektiğinde, icra dairesi tarafından uygulanan bir yasal işlemdir. Haciz, borçlu kişinin mülkünü satmak veya devretmek zorunda kalmasına neden olabilir.

Hisseli tapuların özelliği, bir hissedarın borçları nedeniyle icra dairesi tarafından mülk üzerine haciz konulabileceği gerçeğidir. Bu durumda, diğer hissedarlar mülklerinin tehlikede olduğunu ve tapularının haczedilebileceğini endişe ederler. Ancak hisseli tapuların haczedilmesi yasal bir işlemdir ve bu durumda herhangi bir yasal engel bulunmaz.

HACİZ İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Haciz işlemi, bir kişinin borcunu ödemesi gerektiğinde, alacaklı tarafından başlatılır. Alacaklı, mahkeme kararıyla borcun tahsili için icra dairesine başvurur. İcra dairesi, borçlu kişinin mülklerini haczedebilir. Hisseli tapu sahipleri arasındaki ortak mülkiyet durumu, bu noktada önemli bir rol oynar.

Haciz işlemi sırasında, icra dairesi mülkün tamamını değil, sadece borçlu hissedarın payını haczeder. Diğer hissedarların payları etkilenmez. Ancak bu durum, diğer hissedarların rahatsızlık duymasına ve mülklerinin değerini etkileyebilir.

HİSSELİ TAPUNUN ÇÖZÜLMESİ

Hisseli tapu sahipleri, hisselerini satmak veya devretmek istediklerinde, hisseli tapunun çözülmesi gerekebilir. Hisseli tapunun çözülmesi, hissedarların paylarını belirli bir kişiye veya kişilere devretmelerini içerir. Bu işlem, tapunun tek sahibine geçmesi anlamına gelir ve tapunun birden fazla sahibi olmaktan çıkar.

KAYNAK :

https://www.gunboyugazetesi.com.tr/hisseli-tapu-nasil-tek-tapu-olur-hacizli-hisseli-tapu-hakkinda-yeni-gelisme-222582h.htm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir