HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN NOTLAR 

SPD Milletvekili Güngör Yılmaz, yıllardır  “Parlamento’dan Notlar” adı altında sürdürdüğü halkı aydınlatma açıklamalarında yine önemli noktalara değiniyor.

 11 Eylül saldırılarının 20. yılı 

Aktüalite Saatinde AfD tarafından „11 Eylülün 20 yılı – İslamcı terörün Hamburg’a ithali engellenmeli“ şeklinde kışkırtıcı başlıklı konu gündeme alındı. AfD defalarca yaptığı gibi, konu üzerinden Müslüman ülkelerden gelen insanlara karşı kışkırtmaya çalıştı. Tartışmada ben de bir konuşma yaptım. Konuşmamda özetle şunları söyledim: „Konu AfD Grubunun bugün bizlere ima etmeye çalıştığı gibi, sözde dışarıdan ithal edilen terörle mücadele değil. 11 Eylül saldırılarını düzenleyen genç adamlar, ilk bakışta Almanya’ya iyi uyum sağlamışlardı. Burada radikalleşebileceklerini ve bu korkunç saldırıları yapabileceklerini hiç kimse tahmin edemezdi. CDU’lu siyasetci Lübke‘yi öldüren katil de, dışarıya yansıyan yaşamıyla güya sadık ve sorumlu bir aile reisiydi. Ama işin özünde aşırı sağcı bir teröristi. Dindar, Müslüman bir aileden gelen biri olarak size şunu kesinlikle söyleyebilirim: İslamcı teröristlerin İslamiyetle alakası, dini nedenlerle ABD’de kürtaj yapan doktorları katleden Hristiyan teröristlerin Hristiyanlıkla olan alakası kadar azdır. Din, bu teröristler tarafından, sadece işledikleri cinayetlere ve suçlara bahane bulmak ve örtmek için kullanılıyor. Teröristler canavar birer suçludan başka hiç bir şey değildirler. Aynı şey işledikleri suçlarına gerekçe olarak, vatanı ve halkı öne süren ülkemizdeki aşırı sağcı teröristler için de geçerlidir.“ 

 Kamu şirketlerinin 2040 yılına kadar karbon nötr olması hedefleniyor 

Hamburg’daki 400’den fazla kamu şirketinin en geç 2040 yılına kadar karbon nötr hale gelmesi hedefleniyor. Koalisyon anlaşmasında da yer alan bu hedefe ulaşmak için hükümet ortakları, parlamentoya bir önerge sunarak, senatonun bu konuda mevzubahis kamu şirketleriyle birlikte somut bir plan geliştirmesini talep ettiler. Belediye bünyesinde olan kamu şirketlerinin, artı değer yaratımındaki rolleri ve örnek teşkil etme konumları nedeniyle iklim koruması konusunda çok özel sorumluluk altında olduklarına dikkat çekildi. 

Hamburg kamu kurum ve şirketlerinin çatısına güneş enerjisi panelleri 

Hamburg’da kamuya ait bina çatılarına çevre dostu enerji üretimi için güneş enerjisi panelleri yerleş-tirilmesi teklif edildi. Teklif, Eyalet Parlamentosu oturumunda SPD ve Yeşiller tarafından ek önerge olarak sunuldu. Kamu şirketi olan Hamburg Energie’nin yüzde yüzlük yan şirketi olan Hamburg Energie Solar GmbH’nin kamuya ait kurum ve bina çatılarına söz konusu güneş panellerini kurmaya vakıf olduğu belirtildi. Ek önergeyi hazırlayan Eyalet Parlamentosu SPD Grubu Enerji ve İklim Politikaları sözcüsü konuşmasında, „Kentin iyi bir örnek olacak şekilde, çatılarda yenilenebilir elektrik enerjisi üretim potensiyelini kullanması için çabalıyoruz. Belediye bünyesindeki binaların çatılarına mümkün olduğu kadar hızlı şekilde güneş enerjisi panelleri kurulmalı.“ dedi.

Raylı ulaşımda dakikliği ve güvenirliği artırmak için şeffaflık 

SPD ve Yeşiller ortak bir önergeyle raylı ulaşımda dakikliği ve güvenirliği artırmak için, HVV metro ağı ve banliyö tren hatlarında muhtemel gecikmeleri ve nedenlerini her ay düzenli olarak yayınlanmasını talep ettiler. Bu şekilde tüm kamuoyunun şeffaf bir şekilde raylı ulaşımın güvenirliğini görüp, değerlendirebileceği kaydedildi. Önerge ayrıca her yıl konu hakkında detaylı bir raporun da Eyalet Parlamentosuna sunulmasını öngörüyor. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir