İMAMLAR TÜRKÇE ÖĞRETMENİ, CAMİLER OKUL DEĞİL!

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı‘nın maddi desteği ile ‘Hafta sonu okulları’ adı altında değişik dernek ve camilerde Türkçe dersleri verilmesini sert şekilde eleştiren Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF), Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ve Almanya Türk Toplumu (TGD),  Türkçe derslerinin yerinin okullar olduğunu belirtti.

Almanya’da DİTİB’in (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün desteği ile camilerde Türkçe anadil derslerini artırdığı ileri sürüldü. Türkçe derslerinin yerinin okullar olduğunu kaydeden Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF), Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ve Almanya Türk Toplumu (TGD), camilerde Türkçe dersi verilmesine sert tepki gösterdiler. Sivil toplum kuruluşları ortak açıklamalarında “STK‘ların ve özellikle de camilerimizin görevi Türkçe dersi vermek değildir. Camilerimiz öncelikle ibadet yerleridir! İmamlar Türkçe öğretmenleri değildir! Her ülkede olduğu gibi dil eğitimi devletin himayesi ve gözetiminde, pedagojik formasyona sahip öğretmenler tarafından okullarda verilir. Dini veya siyasi görüşler temel alınarak çocuklara farklı farklı dil eğitimi verilmemelidir” ifadelerine yer verdiler.

TGD, FÖTED ve ATÖF’ün ortak açıklaması şöyle:

“Türkçe Alman eğitim sistemi içinde 50 yıllık bir geleneğe sahiptir. Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz, Hamburg, Niedersachsen ve kısmen Berlin gibi eyaletlerde Türkçe dersleri Eyalet Okul ve Eğitim Bakanlıklarının sorumluluğundadır. Bu süre içinde Türkçe kurs konumundan çıkıp ilk ve ortaokullarda anadili dersi olarak ve seçmeli yabancı dil dersi olarak orta okul ve liselerde not ortalamasını etkileyen branş dersileri arasında yerini almıştır. Özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaleti bu bağlamda oldukça gelişmiş bir uygulama geleneğine sahiptir.
Bu tür uygulamaların tüm eyaletlere yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF), Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ve Almanya Türk Toplumu (TGD) olarak büyük çaba sarf etmekteyiz.

Gözlemlerimize ve bize ulaşan bilgilere göre özellikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı‘nın (YTB) son yıllarda giderek artan maddi desteği ile hafta sonu okulları adı altında değişik dernek ve camilerde Türkçe dersleri verilmektedir. Bunun dışında Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde imamlara Türkçe eğitmen sertifikası verilerek cami derneklerinde Türkçe dersi verme girişimlerinde bulunulmaktadır. Türkçenin Lippstadt örneğinde olduğu gibi cami ve sivil toplum kuruluşları üzerinden sunulmasını Türkçeye verilebilecek en büyük zarar olarak görmekteyiz.

Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF) Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED) ve Almanya Türk Toplumu (TGD) olarak bu tür yanlış girişimlere karşı olduğumuzu belirtiyor, her iki kurumun da bağlı olduğu T.C. Kültür Bakanlığı‘ndan bu uygulamanın acilen durdurulmasını talep ediyoruz.

Nedenlerine gelince:

Bu uygulamalar Türkçe’nin okul sistemi dışına atılmasının önünü açacak, toplum içinde görünürlüğünü kaldırarak prestijini zedeleyecek, belirli derneklerin odalarında kaybolup gidecektir. Ayrıca bu tür uygulamalar değişik siyasi nedenlerden dolayı Türk unsuruna şüpheyle yaklaşan Alman kamuoyunun güvenini daha da azaltacak ve bu konuyla uğraşan STK ların mücadelesini sekteye uğratacaktır.

Bu tür yanlış uygulamalar eş zamanlı olarak Alman ve Türk toplumu arasındaki diyaloğu daha da zayıflatma potansiyelini içinde barındırmakta, Türkçe üzerinden kutuplaşmaya yol açmakta, birçok veli ve öğrencinin de tereddüt içinde kalmalarına neden olmaktadır. Diğer taraftan bu gelişmeler okullardaki Türkçe dersine katılımı daha da olumsuz etkileyecek bir sürecin önünü açacaktır.
Yıllarca eğitim bakanlıklarına taleplerde bulunarak Türkçenin okullarda eğitim sisteminin bir parçası olması ve mevcut bulunduğu konuma gelmesi için büyük çaba vermiş olan bizlerin emeklerini boşa çıkarma tehlikesi söz konusudur.

STK‘ların ve özellikle de camilerimizin görevi Türkçe dersi vermek değildir. Camilerimiz öncelikle ibadet yerleridir! İmamlar Türkçe öğretmenleri değildir! Her ülkede olduğu gibi dil eğitimi devletin himayesi ve gözetiminde, pedagojik formasyona sahip öğretmenler tarafından okullarda verilir. Dini veya siyasi görüşler temel alınarak çocuklara farklı farklı dil eğitimi verilmemelidir. Okullar bilgi ve bilim yuvasıdır. Türkçe bilim dilidir ve okullarda öğretmenler tarafından verilir ve verilmelidir. Türkçe derslerinin camilerde verilmesi pedagojik, sosyolojik ve dil bilimi açısından ve aynı zamanda siyaseten de yanlıştır. Türk toplumunun kendi içinde ayrışımını güçlendireceği gibi Türk Alman diyaloğunu da ciddi şekilde zedeleyecektir.

Türkçenin Alman toplumunda yerini alabilmesi ve saygınlığının artırılması, öğrencilerin okul, meslek ve akademik eğitim başarılarının yükseltilmesi ancak Türk STK‘larının öncülüğünde, Türk ve Alman makamları ile yakın ve ortak işbirliği çerçevesinde olabilir. Bu alandaki eğitim çalışmaları ise öncelikle veli ve öğrenci odaklı yaklaşımlarla mümkündür. Bu çalışmalar çerçevesinde üniversitelerde Türkçe öğretmenliği bölümlerinin açılması büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda ATÖF, FÖTED ve TGD olarak Türkçe ve Türk kültürü başta olmak üzere gençlerimizin eğitimdeki başarılarının artırılmasına dönük gerekli uyarılarımızı yapmayı, Türk ve Alman makamları ile yakın işbirliğimizi devam ettirmeyi ve bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmayı bir görev bilmekteyiz.

ATÖF/FÖTED/TGD”

ATAŞE’DEN DİN GÖREVLİLERİNE MEKTUP

Düsseldorf Başkonslosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Akpınar, din görevlileri ve dernek başkanlarına gönderdiği mektupta DİTİB tarafından Türkçe öğretmenliği adaylarına seminer verilmesini kararlaştırıldığını, adayların bildirilmesini duyurdu. Din Hizmetleri Ataşesi Akpınar mektubunda “Malumları olduğu üzere Yunus Emre Enstitüsü ve DİTİB işbirliğinde derneklerimizde kursa devam eden öğrenciler için Türkçe dersleri başlatılmış ve uygulamaya konulmuştu. Bu bağlamda derneklerde yürütülen Türkçe derslerin daha başarılı ve verimli olması için Türkçe öğretmenliği adaylığına derneğinizce uygun görülüp teklifte bulunacağınız kişilere DİTİB tarafından seminer verilmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla; teklif edilen isimlerle ilgili bilgilerin 19.10.2020 tarihine kadar Din Görevlileri ve Dernek Başkanları tarafından aşağıdaki linke eksiksiz olarak işlenmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim. Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Akpınar” diye yazdı.

Kaynak : https://www.birgun.net/haber/imamlar-turkce-ogretmeni-degil-camiler-okul-degil-319792

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir