TÖDER’DEN SENE SONU MESAJI

Hamburg Türk Öğretmenler Derneği (TÖDER) 2019/2020 Eğitim ve Öğretim yıl sonu mesajı yayınladı. Mesajda, Koronavirüs salgını sebebiyle etkilenen eğitim sistemindeki değişikliklerden dolayı yaşanan sıkıntılar ve tavsiyeler yer aldı.

TÖDER Yönetim Kurulu adına, Bilge Yörenç imzalı mesaj şu şekilde:

019/2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Sonu Covid -19 Salgınının Etkileri

Dünya çapında birçok ülkeyi sarsan Covid-19 (Koronavirüs) salgını yaşantımızı önemli ölçüde etkilemiş, dijital dünyada ve öğrenme ortamlarında değişimler meydana gelmiştir. Bu farklı değişimler öğrencileri, velileri, idarecileri ve öğretmenleri olağan üstü bir şekilde etkilemiştir. Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim süreci öğretmenlerin öğrencilerle etkileşimlerini, iletişimlerini ve öğretmenlerin derslerini gerçekleştirme yöntemlerini de değiştirmiştir. Öğretmenler, öğrenci ve veliler dijitalleşen eğitime ayak uydurmaya çalışmışlardır.

2019/2020 eğitim ve öğretim yılı sona ererken bir yandan dijital eğitimin ne kadar önemli olduğunu, diğer yandan okulların bu eğitime yeterince hazırlıklı olmadıklarını gözlemledik. Uzaktan eğitim için gerekli olan teknik donanıma Hamburg’da maalesef büyük bir öğrenci kitlesi sahip değildi. Çünkü dijital eğitimin ön koşulu olan bilgisayar, kuvvetli internet bağlantısı ve materyallerin çıktılarının alınabilmesi için yazıcı, her öğrencinin evinde olmayan teknik donanımlardır. Eğitim eşitsizliği ile karşı karşıya kalan birçok öğrenci uzaktan eğitime katılmak zorunda kaldı. Velilerimiz bu zor dönemde evdeki tüm olanakları kullanarak büyük bir özveri ile çocuklarını destekledi. Ayrıca çocukların ödevleri için öğretmenlerden, okul dışı kuruluşlardan destek alarak, ödevlerin yapılmasında ve zamanında okula geri gönderilmesini sağladı. Bu güçlü işbirliğinden dolayı velilerimize minnettarız.

Bu süreç, Alman eğitim sisteminin dijital eğitimde sınıfta kaldığını göstermiştir. Mart ayından bu güne kadar binlerce öğrenciye hala bilgisayar dağıtılmamış olması, dijital eğitimin bu koşulunun eğitim dairesi tarafından ciddiye alınmadığını ve bürokratik engellerle öğrencilerin mağdur edildiğinin de bir göstergesidir.

TöDer bu durumu kınıyor ve 2020/21 eğitim yılının hemen başında bu sorunun derhal giderilmesini talep ediyor. Velilerimize bu durumu kabul etmemelerini ve istemlerini okul müdürlerine bildirmelerini öneriyoruz.

Önemli bir diğer konu ise uzaktan eğitimin karne notlarını negatif etkilememesidir; çünkü bu fırsat eşitliğine aykırı bir durumdur. Bu konuda Hamburg eğitim dairesinin yönetmeliği bulunmaktadır. Çocuklarınızın notlarında böyle bir durumsöz konusu ise itiraz etme hakkınızı kullanınız.

Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki bilgi açığını kapatmakiçin Hamburg’daki okullarda tatil aylarında ‘Yaz Dönemi Eğitim Kursları’(Lernferien) verilecektir. Kurslara 1.ci sınıftan 9.cu sınıfa kadar her öğrenci kayıt yaptırabilir. Kayıt sonrası katılım bağlayıcıdır. Çocuklarınızın desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız okulunuzdaki bu imkândan yararlanmanızı tavsiye ederiz.

Covid 19 sürecinde Türkçe derslerimizin konumu da değişmiştir. Dersler Hamburg eyaletinde 9.cu sınıftan 13.cü sınıfa kadar müfredata göre işlenirken, ilkokullarda ya hiç verilememiş veya ders saatleri en aza indirilmiştir. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim programında bazı okullarda Türkçe ödevler vermiş, acil destek programı (Notbetreuung) bölümünde, ekip çalışmalarında görev almışlar, velilerimize hem dersler konusunda, hem de dijital alanda destek vermişlerdir. Türkçe derslerinin bazı okullarda verilmemiş olması çok üzücüdür. Yeni dönemde Türkçe derslerimizin tekrar başlayacağını ümit ediyoruz.

Eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında Covid -19 salgını sürecinde önemli bir sınavdan geçmekteyiz. Ailelerin çocukları ile daha fazla etkileşim ve iletişimde bulunarak onların bu olağan üstü süreci en az zararla atlatmalarına yardımcı olabilmeleri çok önemlidir.

Temennimiz en kısa zamanda normal eğitim ve öğretim sürecine dönebilmektir.

Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve meslektaşlarımıza iyi tatiller diliyoruz.

Töder Yönetim Kurulu Adına

Bilge YÖRENÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir