Vural Öger’den düşündürücü Tarih dersi!

Almanya- Türkiye hattında 1969’dan itibaren 40 yılı aşkın süre uçakla milyonlarca yolcu ve turist taşıyan firmasını kapattıktan sonra ülke meseleleri hakkındaki görüşlerini kaleme almakta olan iş insanı  Vural Öger, Facebook’ta yayınladığı “Bu Ekibe İyi Bakın” başlıklı  ve ders mahiyetindeki alıntı yazıda, tarih sayfalarına ışık tutarak, günümüz insanlarına düşündürücü bir  konu sunuyor.

BU EKİBE İYİ BAKIN!

Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın.

Bu ekip; 33 senelik ABDÜLHAMİT devrinin ekibi.

Sonra da devlet batınca “Vay efendim Türkçülük başlamış da devlet çökmüşmüş..”

Peki bu ekonomik iflas tablosunda Türkler nerede?

Halife-i Müslümin 2.Abdülhamit’in Nazırlarına (Bakanlarına) ve bürokratlarına buyrun bakalım:

Hariciye Nazırları;

* Aleksandros Karateodori Paşa

(1878-1879)

* Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)

Hazine-i Hassa Nazırları:

* Agop Ohanes Kazazyan (1876-1891)

* Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897),

* Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)

Maliye Nazırı:

• Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885), (Aralık 1886 – Mart 1887) (1888-1891)

Nafia Nazırları: * Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878),

* Aleksandr Karateodori Paşa (1878)

* Sava Paşa (1878-1879)

Orman ve Maadin Nazırları;

* Mavrokordato Efendi (1908-1909),

* Aristidi Paşa ( 1909)

Ticaret ve Ziraat Nazırları: * Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)

* Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

Ayan Üyeleri (1876);

* Antopolos Efendi Aristarki Bey,

* Daviçon Karmona Efendi,

* Musurus Paşa,

* Serviçen Efendi,

* Stoyanoviç Efendi,

* Dr. De Kastro Bey,

* Mavroyeni Paşa,

* Karatodri Paşa,

* Abraham Karakahya Paşa

Ayan Üyeleri (1908)

* Azaryan Efendi,

* Basarya Efendi,

* Bohor Efendi,

* Fethi Franko Bey,

* Gabriyel Noradonkyan Efendi,

* Mavrokordato Efendi,

* Mavroyeni Bey,

* Oksanti Efendi,

* Yorgiyadis Efendi,

* Aram Efendi,

* Popoviç Temko Efendi,

Babıali Hukuk Müşaviri

Gabriel Efendi;

Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi, 2. Dünya savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş, Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştır.

Elçilere göz attığımızda;

* Y. Fotiades Bey ve Gobdan Efendi’nin Atina,

* Azaryan Efendi’nin Belgrad,

* E. Karatodri Efendi’nin Brüksel,

* Blak Bey’in Bükreş,

* Yanko Karaca, Misak Efendi ve Aritraki Efendi’nin Lahey,

* K. Musurus Paşa, Alfred Rüstem Paşa ve Antopulo Paşa’nın Londra,

* Naum Paşa’nın Paris, * S. Musurus Bey ve Y. Fotiades Bey’in Roma,

* Nikola Gobdan Efendi’nin Sofya,

* A. Vogorides Paşa’nın Viyana,

* L. Aristarki Bey ve A. Mavroyeni Bey’in Washington’da Büyükelçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz.

Konsolos ve kâtipliklerde de Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi.

Valilik koltuklarının çoğunda da gayrimüslimler oturuyordu.

Mesela;

Şarkî Rumeli Valileri;

* Sava Paşa,

* Aleko Vogorides Paşa,

* Gavril Paşa Hristoiç,

* Alexandre de Battenberg,

* Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha,

Sisam Beyleri;

* Mişel Gregoriyadis Bey,

* Aleksander Mavroyeni Bey,

* Yanko Vitinos Bey,

* Kostaki Karateodori Paşa,

* Yorgi Yorgiadis Efendi,

* Andrea Kopasis Efendi,

Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları;

* Vasa Paşa,

* Naum Paşa,

* Yusuf Franko Paşa

Maliyesini, hariciyesini, tarımını, madenlerini ve de mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında bir İslam Halifesi (!) vardır.

ŞİMDİ ANLADINIZ MI, OSMANLI DEVLETİ’NİN NEDEN ÇÖKTÜĞÜNÜ ?

ATATÜRK’ÜN KİMLERİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir